Centralno naručivanje pacijenata

Klinika za ortopedijuKlinika za ortopediju - povijest
Klinika za ortopediju - danasPacijenti se naručuju osobno s uputnicom svog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite ili s nalazom doktora specijaliste u kojem je indicirana zdravstvena usluga.
Narudžbu može obaviti i član obitelji ili druga pouzdana osoba.

Osim navedenog, moguće je i naručivanje putem telefaksa (preslika uputnice ili nalaza specijaliste) ili putem elektronske pošte (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu odnosno nalaz specijaliste. U tom slučaju obvezno je dostaviti i sljedeće podatke o pacijentu:

adresu,
broj telefona ili mobitela,
broj telefaksa, odnosno e-mail adresu na koju će se potvrda izdati.

Poradi točnog upisa svih potrebnih podataka prilikom narudžbi pacijenata telefonsko naručivanje pacijenata ne smatra se prikladnim načinom

 

...................................................................................................................................................................................


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU
51415 LOVRAN
tel. +385 51 710 200, fax. +385 51 292 098

Grafičko oblikovanje i izrada stranica